Ако желаете да ползвате услугите на ЕМ ИМОТИ, Вие трябва да регламентирате взаимоотношенията си с фирмата под формата на посреднически договор. Сключването на договор е задължително и гарантира защитата на интересите на нашите клиенти. Той представлява опростен формуляр, в който са описани правата и задълженията на двете страни. Консултирайте се с брокера си кой тип договор е най-добър за Вашия конкретен случай.

Нека Ви запознаем и с етапите, през които ще преминем, ако изберете да:

отдавате имот с ЕМ ИМОТИ:

 1. съветване и консултация с бъдещ клиент;
 2. посещение и първоначален оглед на предлагания имот;
 3. проучване на пазарни аналози, препоръка за офертна цена, разясняване на процеса поотдаване под наем и уточняване на работата, която предстои;
 4. първична проверка на предоставената документация;
 5. маркетинг и реклама на предоставения имот;
 6. посрещане на запитвания;
 7. коордниация и осъществяване на огледи;
 8. координация на преговори;
 9. водене на преговори, договаряне на условия по сделката;
 10. изготвяне на наемен договор;
 11. координация при отдаването на владението.

наемете имот с ЕМ ИМОТИ:

 1. съветване и консултация с бъдещ килент;
 2. уточняване на желания имот, приоритизиране на изискванията и уточняване на потенциални компромиси;
 3. проучване на пазара, огледи на имоти;
 4. представяне на потенциални имоти, оформяне на списък с желаните да бъдат огледани;
 5. координация и осъществяване на огледи;
 6. съветване при избор на имот;
 7. събиране на документация за желания имот, проверка на собствеността;
 8. координация на преговори;
 9. водене на преговори, договаряне на условия по наемането;
 10. изготвяне на наемен договор;
 11. координация при влизане във владение.