Ако желаете да ползвате услугите на ЕМ ИМОТИ, Вие трябва да регламентирате взаимоотношенията си с фирмата под формата на посреднически договор. Сключването му е задължително и гарантира защитата на интересите на нашите клиенти. Той представлява опростен формуляр, в който са описани правата и задълженията на двете страни. Посредническите договори могат да бъдат за изключителни права или отворени. Консултирайте се с брокера си кой тип договор е най-добър за вашия конкретен случай.

Нека Ви запознаем и с етапите, през които ще преминете, ако изберете да купувате имот с ЕМ ИМОТИ:

 1. съветване и консултация с бъдещ клиент;
 2. уточняване на желания имот, приоритизиране на изискванията и уточняване на потенциални компромиси;
 3. проучване на пазара, огледи на имоти;
 4. представяне на потенциални имоти, оформяне на списък с желаните да бъдат огледани;
 5. координация и осъществяване на огледи;
 6. съветване при избор на имот;
 7. събиране на документация за желания имот, проверка на собствеността;
 8. съветване и помощ при избор на кредитираща институция;
 9. координация на преговори;
 10. водене на преговори, договаряне на условия по сделката;
 11. изготвяне на предварителен договор;
 12. подготвяне на документация за нотариално изповядване на сделка;
 13. координация при нотариално финализиране на сделка, представителство;
 14. координация при влизане във владение.