Ако желаете да ползвате услугите на ЕМ ИМОТИ, Вие трябва да регламентирате взаимоотношенията си с фирмата под формата на посреднически договор. Сключването му е задължително и гарантира защитата на интересите на нашите клиенти. Той представлява опростен формуляр, в който са описани правата и задълженията на двете страни. Посредническите договори могат да бъдат за изключителни права или отворени. Консултирайте се с брокера си кой тип договор е най-добър за вашия конкретен случай.

Нека Ви запознаем и с етапите, през които ще преминете, ако изберете да продавате имот с ЕМ ИМОТИ:

 1. съветване и консултация с бъдещ клиент;
 2. посещение и първоначален оглед на предлагания имот;
 3. проучване на пазарни аналози, препоръка за офертна цена, разясняване на процеса по продажба и уточняване на работата, която предстои;
 4. първична проверка на предоставената документация;
 5. маркетинг и реклама на предоставения имот;
 6. посрещане на запитвания;
 7. коордниация и осъществяване на огледи;
 8. координация на преговори;
 9. водене на преговори, договаряне на условия по сделката;
 10. изготвяне на предварителен договор;
 11. подготвяне на документация с помощта на адвокат на компанията за нотариално изповядване на сделка;
 12. координация при нотариално изповядване на сделка, представителство;
 13. координация при въвод във владение.